Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Tổ chức họp hiệu quả


Có những cuộc họp đạt thành công đáng kể, có những cuộc họp thất bại thảm hại. Tại sao?
Tại một cuộc họp thất bại, người tham dự hầu như chẳng nắm được vấn đề và thường tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây trong khi ở những cuộc họp thành công, bạn lại cảm thấy tràn đầy năng lượn và cảm giác đã thực sự đạt được điều gì đó.
cho thue xe | cho thue xe du lich | xe cuoi | thue xe 4 cho | thue xe 16 cho | thue xe 29 cho | thue xe 7 cho | thue xe 35 cho | áo phông xinh |