Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP

Cho thuê xe 29 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.800.000đ

Cho thuê xe 16 chỗ Ford Transit

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 16 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.500.000đ

Cho thuê xe 16 chỗ Mercedes Sprinter


DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 16 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.500.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Toyota Fotuner

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 7 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.200.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Huyndai Santafe

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆPCho thuê xe 7 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.200.000đ

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Cho thuê xe 7 chỗ Toyota Innova GDUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP
Cho thuê xe 7 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Ford Everest


DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 7 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Isuzu Hilander

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 7 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Mercedes E300

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆPCho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 3.200.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Mercedes E280


DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 2.600.000đ

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Cho thuê xe 4 chỗ Mercerdes C200

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 2.200.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Camry 3.5Q

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.700.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Camry LE

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆPCho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.500.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Camry 2.4 G

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆPCho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.400.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Altis


DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Cho thuê xe 4 chỗ Honda Civic

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Daewoo Gentra SX


DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 900.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Daewoo Lacetti EX

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 900.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ KIA Forte

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 900.000đ

Cho thuê xe 4 chỗ Mercedesr S500

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆPCho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Call 0912 206 287

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Camry 2013

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Call 0912 206 287

Cho thuê xe 4 chỗ Chevrolet Cruze

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 4 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 900.000đ

Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Univer

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 45 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 3.000.000đ

Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Hi-LassDUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP
Cho thuê xe 45 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 2.500.000đ

Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Aero Space


DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 45 chỗ  phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 2.500.000đ

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Cho thuê xe 35 chỗ Huyndai Aero Town


DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 35 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 2.100.000đ

Cho thuê xe 35 chỗ Samco

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆPCho thuê xe 35 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 2.100.000đ

Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County
DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP

Cho thuê xe 29 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.800.000đ

Cho thuê xe 16 chỗ Ford Transit
DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP

Cho thuê xe 16 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.500.000đ

Cho thuê xe 16 chỗ Mercedes Sprinter

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP

Cho thuê xe 16 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.500.000đ

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Cho thuê xe 7 chỗ Toyota FotunerDUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 7 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.200.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Huyndai Santafe

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 7 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.200.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Toyota Innova G

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP

Cho thuê xe 7 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Ford Everest

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP


Cho thuê xe 7 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ

Cho thuê xe 7 chỗ Isuzu Hilander

DUCVINH TRANSPORT - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP

Cho thuê xe 7 chỗ camry phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng ---> Giá 1.100.000đ
cho thue xe | cho thue xe du lich | xe cuoi | thue xe 4 cho | thue xe 16 cho | thue xe 29 cho | thue xe 7 cho | thue xe 35 cho | áo phông xinh |